ВЕСТИ

Обавештавамо Вас да ће се у четвртак 27.06.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетчетврта седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „Emotion Home“ ДОО у стечају, Зајечар; Општа болница „BIOCELL HOSPITAL“ у стечају, Београд; „IPELLI DESING“ ДОО у стечају, Београд; „Мега некст“ ДОО у стечају, Сврљиг; ПД „Ђуро“ ДОО у стечају, Смедерево; ПД „ДЕСТИЛЕРИЈА ТЕОДОР“ ДОО у стечају, Врдник; […]

Обавештавамо Вас да се упонедељак 13.05.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржала двадесеттрећа седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: “Мега некст” доо у стечају, Сврљиг; „Solaris Resorts“ дoo у стечају, Врњачка Бања; „Магнит фруит“ доо у стечају, Парцане; „Coffe and tea 2 go go“ у стечају, Нови Сад; „МЕГА ДИСТРИБУТЕР 018 НИ“ доо у стечају, Сврљиг; „ECM […]

Обавештавамо Вас да ће се у уторак 02.04.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетдруга седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: “МЕГА ДИСТРИБУТЕР 018 НИ” доо у стечају, Сврљиг; „ВАТЕБО” ДОО у стечају, Кула-Црвенка; „Solaris Resorts” ДОО у стечају, Врњачка Бања; „Подунавље-Беочин“ АД у стечају, Беочин; „ББ МЕАТ“ ДОО у стечају, Бачинци; „АД за промет на велико и мало […]

Обавештавамо Вас да ће се у среду 28.02.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетпрва седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊ У ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „K-SHIP Монтажа“ доо у стечају, Футог; „УНИОН КОМЕРЦ“ ДОО у стечају, Врање.

Обавештавамо Вас да ће се у среду 28.02.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четврта седница- електронским путем,  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ.

Усреду 31.01.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је двадесета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2023.ГОДИНЕ КАДРОВСКА ПИТАЊА: А) Разрешење заменика директора Фонда солидарности Б) Именовање заменика директора Фонда солидарности ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА НАД КОЈИМА ЈЕ ОТВОРЕН СТЕЧАЈ: “Подунавље-Беочин“ […]

У уторак 05.12.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је деветнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „Био- Еликсир“ д.о.о. у стечају, Бајмок; „ББ МЕАТ“ ДОО у стечају, Бачинци; „Подунавље-Беочин“ АД […]

Обавештавамо Вас да ће се у среду- 20. септембра 2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати осамнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ (Друга измена) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „WOLF and CO Gifts and Accesories“ ДОО у стечају, Зрењанин; Предузеће за путеве „Београд“ АД у реструктурирању, Београд, „РТИ“ ДОО у стечају, Нови Сад; „ДРВО-ЗЛОТ“ ДОО […]

Упонедељак 29.05.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се  шеснаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “Чикош штампа” ДOO у стечају, Суботица; „ХИП АЗОТАРА“ ДОО у стечају, Панчево; „ДАНИЈА ЛТД“ ДОО у стечају, Прокупље; „СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ ДОО у стечају, Београд; „НИК ПРО“ ДОО у стечају, Футог; „АУТОС НАМЕШТАЈ“ ДОО у стечају, Београд; „АГРИКОЛ“ ДОО […]

Обавештавамо Вас да ће се у уторак 28.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четрнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Premium Chicken“ ДОО у стечају, Ђурђин; „ МВП ПЕРИШИЋ“ ДОО у стечају, Бачка Паланка; „FINEST BREADS“ ДОО у […]

У понедељак 27.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се трећа седница- електронским путем,  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 2 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ.

У уторак 31.01.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је  тринаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022.ГОДИНЕ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “ТОМОКОП” ДОО у стечају, Нови Пазар; „ЖАГИ“ ДОО за инжењеринг, услуге и трговину, у стечају, Нови Сад; „PFEIFFER“ ДOO у стечају, Београд; […]

Обавештавамо Вас да је у четвртак 29.12.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана дванаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

Обавештавамо Вас да jе у понедељак 12.12.2022.године, у 9,00 часова, одржана једанаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред једанесте седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ ФАБРИКА ВОДЕ“ доо у стечају, Зрењанин; ДОО […]

У петак 07.10.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се десета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред десете седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности која ће се одржати 07.10.2022.године: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КАДРОВСКА ПИТАЊА: А) Решење о разрешењу директора Фонда солидарности Б) Решење о именовању директора Фонда солидарности ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: АД „Фабрика резног алата“ у стечају, Чaчак; ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД […]

Обавештавамо Вас да је данас 06.09.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности одржана је 06.09.2022. године у 9,00 часова. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „OLD HEART“ ДОО у стечају, Крагујевац; „EASY2U TECHNOLOGY“ ДОО у стечају, Београд; „ХОМЕ ПЛУС“ ДОО […]

У понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је осма седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Осма седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је у понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:  „ФРУИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО у стечају, Београд-Земун; „АГРОЦРЊА“ ДОО у стечају, Нови Сад; „MONTENEGRO AIRLINES“ ДОО у стечају, Београд; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО […]

У петак 01.04.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се седма седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

   Седма седница Управног одбора Фонда солидарности одржаће се у петак 01.04.2022.године, са почетком у 9,00 часова електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ТЕПКОС“ ДОО у стечају, из Чонопље; ДОО „ГРАФИЧАР“ у стечају, […]

У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је  шеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ“ АД у стечају, Нови Сад; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину, у стечају, Каћ; „СЛОНЕ […]

У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је друга седница- електронским путем  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 1 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ.

У понедељак 31.01.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је пета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

   У понедељак 31.01.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је пета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ИНТЕР-ЕКСПОРТ“ ДОО у стечају, […]

У петак 03. децембра 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се Трећа седница Управног одбора Фонда солидарности – електронским путем

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА      2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ     3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „Индустрија машина и тарктора“ АД у стечају, Београд; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину у стечају, Каћ; „ЛЕВЕЛ […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом […]

Друга седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо вас да je у петак, 10. септембра 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржана Друга седница Управног одбора Фонда солидарности- електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ – КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „BARBARIAN BSS STEEL“ ДОО у стечају, Београд; ПД „ИНТЕР НЕДА“ ДОО у […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

      И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност […]

Прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 05.07.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ А) Констатовање састава Надзорног одбора по решења Владе РС  24 број: 119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Надзорног […]

У понедељак 7. јуна 2021.године, са почетком у 9,00 часова, електронским путем одржана је Прва-конститутивна седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ                   А) Констатовање састава Управног одбора по решења Владе РС  24 број:  119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Управног одбора Фонда солидарности                    Б) Избор председника Управног одбора Фонда солидарности                    В) Избор заменика председника Управног одбора Фонда солидарности       2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]

У понедељак 29. марта 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетшеста седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „ADVANCE SEED“ ДOO, у стечају, Нови Сад; „НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ ДОО у стечају, Ниш; Индустрија меса ПКБ „ИМЕС“ д.о.о. у стечају, Падинска Скела; „МОДУЛИНГ“ ДОО у стечају, Чачак; Комбинат за прераду дрвета „КУЧЕВО“ ДОО у стечају, Кучево; „РУМЕС“ ДОО […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]

У петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржаће се осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржати осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ. РАЗНО

У четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ […]

У понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  […]

У уторак 15.12.2020.године, одржаће се телефонским путем тридесеттрећа седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у уторак 15.12.2020.године,  одржати тридесеттрећа телефонска седница Управног одбора Фонда солидарности: ДНЕВНИ РЕД: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ У ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом […]

Подела решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ ДОО Смедеревска Паланка.

 Дана 03.09.2020. године врши се достављање решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ доо Смедеревска Паланка.  Достављање ће се обавити у 12 часова у пословним просторијама предузећа ул. Првог српског устанка бр. 202. Смедеревска Паланка.

U петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да  се у петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржала тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности. ДНЕВНИ РЕД:       УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30 СЕДНИЦЕ (ТЕЛЕФОНСКЕ) УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Солид Експорт-Комерц“ ДОО у стечају, Суботица; Предузеће за професионалну рехабилитацију […]

Подела решења бившим запосленим „Индустрија машина и трактора“ вршиће се у периоду од понедељка 30.09.2019. до петка 04.10.2019.

Подела донетих решења вршиће се у просторијама Фонда солидарности, улица Рузвелтова број 61 у Београду-Палилула, према заказаним терминима.

Подела решења бившим запосленим АД „Теретни транспорт“ Бор, биће обављена дана 04.10.2019. године.

Подела решења донетих на седници Управног одбора Фонда солидарности дана 24.09.2019: АД „Теретни транспорт“ Бор 04.10.2019. у 11 часова у просторијама овог стечајног дужника у улици Наде Димић у Бору.

Подела решења бившим запосленим АД за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице, биће обављена дана 07.10.2019. године.

Обавештавамо Вас да ће се дана 07.10.2019. године (понедељак) вршити подела решења за бивше запослене Акционарско друштво за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице. Подела решења ће се обавити у кругу наведеног предузећа ул. Железничка, Ресавица у 11 часова.

24.09.2019.године, одржана је 23 седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: А), Б), В, Г) и Д) „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд; АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР“ у стечају, Бор; „ФРУВЕЛА“ ДОО у стечају, Лајковац; ЈКП „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ […]

У понедељак 01.07.2019.године, одржана је двадесетдруга седница Управног одбора Фонда солидарности, са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ       ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Домис плус“ ДОО у стечају, Чачак-Миоковци; „SALTIX“ДОО у стечају, Кљајићево; ПД „Džoni Kom“ ДOO у стечају, Велика Плана; Јавно предузеће за превоз путника „ВРБАС“ у стечају, Врбас; AД […]

21.05.2019.године, одржана је 21 седница Управног одбора Фонда солидарности

21 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 21.05.2019.године, са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ЈУГОТЕРМ“ АД у стечају, Мерошина, Мрамор; ПД за угоститељство, туризам и услуге „ВРАЊЕ“ ДОО у стечају, Врање; УЈЛ АСОЦИЈАЦИЈА ЛИВНИЦА произв. отковака пумпи и реп. мат. […]

27.02.2019. године одржана је 6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности

6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности одржана је 27.02.2019.године, са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ. РАЗНО

26.02.2019. године одржана је 20 седница Управног одбора Фонда солидарности

20 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 26.02.2019.године,са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Хотел Унион“ у стечају, Београд; „Радијатор“ АД у стечају, […]

23.01.2019. године одржана је 19 седница Управног одбора Фонда солидарности

19 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 23.01.2019.године,са следећим дневним редом:   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА […]

Провера статуса захтева