ВЕСТИ

Подела решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ ДОО Смедеревска Паланка.

 Дана 03.09.2020. године врши се достављање решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ доо Смедеревска Паланка.  Достављање ће се обавити у 12 часова у пословним просторијама предузећа ул. Првог српског устанка бр. 202. Смедеревска Паланка.

U петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да  се у петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржала тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности. ДНЕВНИ РЕД:       УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30 СЕДНИЦЕ (ТЕЛЕФОНСКЕ) УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Солид Експорт-Комерц“ ДОО у стечају, Суботица; Предузеће за професионалну рехабилитацију […]

Подела решења бившим запосленим „Индустрија машина и трактора“ вршиће се у периоду од понедељка 30.09.2019. до петка 04.10.2019.

Подела донетих решења вршиће се у просторијама Фонда солидарности, улица Рузвелтова број 61 у Београду-Палилула, према заказаним терминима.

Подела решења бившим запосленим АД „Теретни транспорт“ Бор, биће обављена дана 04.10.2019. године.

Подела решења донетих на седници Управног одбора Фонда солидарности дана 24.09.2019: АД „Теретни транспорт“ Бор 04.10.2019. у 11 часова у просторијама овог стечајног дужника у улици Наде Димић у Бору.

Подела решења бившим запосленим АД за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице, биће обављена дана 07.10.2019. године.

Обавештавамо Вас да ће се дана 07.10.2019. године (понедељак) вршити подела решења за бивше запослене Акционарско друштво за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице. Подела решења ће се обавити у кругу наведеног предузећа ул. Железничка, Ресавица у 11 часова.

24.09.2019.године, одржана је 23 седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: А), Б), В, Г) и Д) “Индустрија машина и трактора” АД у стечају, Београд; АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР“ у стечају, Бор; „ФРУВЕЛА“ ДОО у стечају, Лајковац; ЈКП „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ […]

У понедељак 01.07.2019.године, одржана је двадесетдруга седница Управног одбора Фонда солидарности, са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ       ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “Домис плус” ДОО у стечају, Чачак-Миоковци; “SALTIX”ДОО у стечају, Кљајићево; ПД “Džoni Kom” ДOO у стечају, Велика Плана; Јавно предузеће за превоз путника „ВРБАС“ у стечају, Врбас; AД […]

21.05.2019.године, одржана је 21 седница Управног одбора Фонда солидарности

21 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 21.05.2019.године, са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “ЈУГОТЕРМ” АД у стечају, Мерошина, Мрамор; ПД за угоститељство, туризам и услуге “ВРАЊЕ” ДОО у стечају, Врање; УЈЛ АСОЦИЈАЦИЈА ЛИВНИЦА произв. отковака пумпи и реп. мат. […]

27.02.2019. године одржана је 6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности

6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности одржана је 27.02.2019.године, са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ. РАЗНО

26.02.2019. године одржана је 20 седница Управног одбора Фонда солидарности

20 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 26.02.2019.године,са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Хотел Унион“ у стечају, Београд; “Радијатор” АД у стечају, […]

23.01.2019. године одржана је 19 седница Управног одбора Фонда солидарности

19 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 23.01.2019.године,са следећим дневним редом:   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА […]

28.12.2018. године одржана је 18 седница Управног одбора Фонда солидарности

18 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 28.12.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

21.12.2018. године одржана је 17 седница Управног одбора Фонда солидарности

17 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 21.12.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

05.12.2018. године одржана је 16 седница Управног одбора Фонда солидарности

16 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 05.12.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

19.11.2018. године одржана је 15 седница Управног одбора Фонда солидарности

15 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 19.11.2018.године,са следећим дневним редом:   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ   […]

12.10.2018. године одржана је 14 седница Управног одбора Фонда солидарности

14 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 08.10.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

08.10.2018. године одржана је 13 седница Управног одбора Фонда солидарности

13 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 08.10.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

28.09.2018. године одржана је 12 седница Управног одбора Фонда солидарности

12 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 28.09.2018.године,са следећим дневним редом   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:   “PROJMETAL” AД у стечају, Београд; Радиодифузно предузеће „РАДИО ОБРЕНОВАЦ“ ДОО у стечају, Обреновац; „BEMIX 1971 GROUP“ ДОО у стечају, Стара Пазова; “ЗАВАРИВАЧ” АД […]