ВЕСТИ

Друга седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо вас да je у петак, 10. септембра 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржана Друга седница Управног одбора Фонда солидарности- електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ – КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „BARBARIAN BSS STEEL“ ДОО у стечају, Београд; ПД „ИНТЕР НЕДА“ ДОО у […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

      И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност […]

Прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 05.07.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ А) Констатовање састава Надзорног одбора по решења Владе РС  24 број: 119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Надзорног […]

У понедељак 7. јуна 2021.године, са почетком у 9,00 часова, електронским путем одржана је Прва-конститутивна седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ                   А) Констатовање састава Управног одбора по решења Владе РС  24 број:  119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Управног одбора Фонда солидарности                    Б) Избор председника Управног одбора Фонда солидарности                    В) Избор заменика председника Управног одбора Фонда солидарности       2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]

У понедељак 29. марта 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетшеста седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „ADVANCE SEED“ ДOO, у стечају, Нови Сад; „НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ ДОО у стечају, Ниш; Индустрија меса ПКБ „ИМЕС“ д.о.о. у стечају, Падинска Скела; „МОДУЛИНГ“ ДОО у стечају, Чачак; Комбинат за прераду дрвета „КУЧЕВО“ ДОО у стечају, Кучево; „РУМЕС“ ДОО […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]

У петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржаће се осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржати осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ. РАЗНО

У четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ […]

У понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  […]

У уторак 15.12.2020.године, одржаће се телефонским путем тридесеттрећа седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у уторак 15.12.2020.године,  одржати тридесеттрећа телефонска седница Управног одбора Фонда солидарности: ДНЕВНИ РЕД: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ У ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом […]

Подела решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ ДОО Смедеревска Паланка.

 Дана 03.09.2020. године врши се достављање решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ доо Смедеревска Паланка.  Достављање ће се обавити у 12 часова у пословним просторијама предузећа ул. Првог српског устанка бр. 202. Смедеревска Паланка.

U петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да  се у петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржала тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности. ДНЕВНИ РЕД:       УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30 СЕДНИЦЕ (ТЕЛЕФОНСКЕ) УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Солид Експорт-Комерц“ ДОО у стечају, Суботица; Предузеће за професионалну рехабилитацију […]

Подела решења бившим запосленим „Индустрија машина и трактора“ вршиће се у периоду од понедељка 30.09.2019. до петка 04.10.2019.

Подела донетих решења вршиће се у просторијама Фонда солидарности, улица Рузвелтова број 61 у Београду-Палилула, према заказаним терминима.

Подела решења бившим запосленим АД „Теретни транспорт“ Бор, биће обављена дана 04.10.2019. године.

Подела решења донетих на седници Управног одбора Фонда солидарности дана 24.09.2019: АД „Теретни транспорт“ Бор 04.10.2019. у 11 часова у просторијама овог стечајног дужника у улици Наде Димић у Бору.

Подела решења бившим запосленим АД за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице, биће обављена дана 07.10.2019. године.

Обавештавамо Вас да ће се дана 07.10.2019. године (понедељак) вршити подела решења за бивше запослене Акционарско друштво за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице. Подела решења ће се обавити у кругу наведеног предузећа ул. Железничка, Ресавица у 11 часова.

24.09.2019.године, одржана је 23 седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: А), Б), В, Г) и Д) “Индустрија машина и трактора” АД у стечају, Београд; АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР“ у стечају, Бор; „ФРУВЕЛА“ ДОО у стечају, Лајковац; ЈКП „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ […]

У понедељак 01.07.2019.године, одржана је двадесетдруга седница Управног одбора Фонда солидарности, са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ       ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “Домис плус” ДОО у стечају, Чачак-Миоковци; “SALTIX”ДОО у стечају, Кљајићево; ПД “Džoni Kom” ДOO у стечају, Велика Плана; Јавно предузеће за превоз путника „ВРБАС“ у стечају, Врбас; AД […]

21.05.2019.године, одржана је 21 седница Управног одбора Фонда солидарности

21 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 21.05.2019.године, са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “ЈУГОТЕРМ” АД у стечају, Мерошина, Мрамор; ПД за угоститељство, туризам и услуге “ВРАЊЕ” ДОО у стечају, Врање; УЈЛ АСОЦИЈАЦИЈА ЛИВНИЦА произв. отковака пумпи и реп. мат. […]

27.02.2019. године одржана је 6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности

6 седница Надзорног одбора Фонда солидарности одржана је 27.02.2019.године, са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ. РАЗНО

26.02.2019. године одржана је 20 седница Управног одбора Фонда солидарности

20 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 26.02.2019.године,са следећим дневним редом: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2018.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Хотел Унион“ у стечају, Београд; “Радијатор” АД у стечају, […]

23.01.2019. године одржана је 19 седница Управног одбора Фонда солидарности

19 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 23.01.2019.године,са следећим дневним редом:   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА […]

28.12.2018. године одржана је 18 седница Управног одбора Фонда солидарности

18 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 28.12.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

21.12.2018. године одржана је 17 седница Управног одбора Фонда солидарности

17 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 21.12.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

05.12.2018. године одржана је 16 седница Управног одбора Фонда солидарности

16 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 05.12.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

19.11.2018. године одржана је 15 седница Управног одбора Фонда солидарности

15 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 19.11.2018.године,са следећим дневним редом:   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ   […]

12.10.2018. године одржана је 14 седница Управног одбора Фонда солидарности

14 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 08.10.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

08.10.2018. године одржана је 13 седница Управног одбора Фонда солидарности

13 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 08.10.2018.године. На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.

28.09.2018. године одржана је 12 седница Управног одбора Фонда солидарности

12 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 28.09.2018.године,са следећим дневним редом   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:   “PROJMETAL” AД у стечају, Београд; Радиодифузно предузеће „РАДИО ОБРЕНОВАЦ“ ДОО у стечају, Обреновац; „BEMIX 1971 GROUP“ ДОО у стечају, Стара Пазова; “ЗАВАРИВАЧ” АД […]

16.07.2018 одржана је 11 седница Управног одбора Фонда солидарности

11 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 16.07.2018.године,са следећим дневним редом       ДНЕВНИ РЕД:     УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:   АД „Алекса Шантић“ у стечају, Алекса Шантић; АД „Ветеринарски завод Земун“ у стечају, Београд-Земун; Ауто кућа “Вождовац” АД у стечају, […]

Одржана је 10. седница УО Фонда солидарности

У уторак 29.05.2018.године,  одржана је десета седница Управног одбора Фонда солидарности  на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих фирми:   “Индустрија мотора Раковица“ AД у стечају, Београд; “СТАНДАРД” ДОО у стечају, Костолац; „Пекара МБН“ ДОО у стечају, Ниш; Предузеће за путеве “Београд” АД у реструктурирању, Београд ; Д.О.О „ФАП-ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ ПРИЈЕПОЉЕ“ […]

Одржана је 9. седница УО Фонда солидарности

У уторак 03.04.2018.г. одржана је седница Управног одбора на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих фирми: 1) ДОО „ФАП-ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ“ у стечају, Пријепоље; 2) „ПРО ЛОГИСТИЦ РПЦ” ДОО у стечају, Вршац; 3) „ЕНТЕР ГАМЕ ГРОУП“ ДОО у стечају, Београд; 4) КПД АД „Заштитна радионица Драпшин“ ДОО у стечају, Младеновац; 5) Фабрика […]

Одржана 7. седница УО Фонда солидарности

У уторак 30.01.2018.г. одржана је седница Управног одбора на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих фирми: 1) “МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ” у стечају, Београд; 2) Фондација Мозаик за развој културе и неговање традиције Мађара у дијаспори на територији АП Војводине у стечају, Нови Сад; 3) ИМК “14.ОКТОБАР” АД у стечају, Крушевац; 4) ДППП “Пчиња” […]

Одржана 3. седница УО, у новом сазиву

У четвртак 28.09.2017. одржана је седница Управног одбора на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих предузећа у стечају: 1) А) и Б) “Агрожив” АД у стечају Житиште; 2) „ПИК ЗЕМУН“ ДП у стечају Београд-Земун; 3) „ППТ-СЕРВОУПРАВЉАЧИ“ АД у стечају, Трстеник; 4) Хемијска индустрија “ПРВИ МАЈ” АД у стечају, Чачак; 5) “ПРИМА ПРОДУКТ” […]

Подела решења бившим запосленима фабрике А.Д.„Аутотранспорт“ Краљево

Представници Фонда солидарности ће у среду, 14.06.2017.године, са почетком у 11 часова, у просторијама фабрике А.Д.„Аутотранспорт“ Краљево, поделити решења за исплату потраживања по основу права из стечаја бившим запосленима.

Подела решења „Бранко Перишић“ АД, Крушевац

Представници Фонда солидарности уручиће решења бившим запосленима фабрике „Бранко Перишић“ АД у понедељак 12.06.2017.године, са почетком у 12 часова, у просторијама бившег послодавца.Укупан износ средстава за исплату наведених потраживања је око 7.100.000,00 динара.

Подела решења бившим запосленима „ЖЕЛВОЗА“ АД,Смедерево

У уторак, 25.04.2017. у 11 часова, у просторијама фабрике железничких возила “Желвоз“ АД Смедерево, представници Фонда солидарности Републике Србије уручиће решења за исплату потраживања по основу права из стечаја бившим запосленима ове фабрике.Укупно су решена 293 захтева.Износ средстава које је Фонд обезбедио за ову намену је око 38.500.000,00 динара