У понедељак 31.01.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је пета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

   У понедељак 31.01.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је пета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
  2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ
  3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
  • „ИНТЕР-ЕКСПОРТ“ ДОО у стечају, Београд;
  • АД „УНИОНЕЛЕКТРО“ у стечају, Нови Београд;
  • “ RETAIL COFFEE“ ДОО у стечају, Београд;
  • „СЛОНЕ ГРАДЊА“ ДОО у стечају, Стара Пазова;
  • ЗЗ „Задругар“ у стечају, Чачак;
  • „PIZZA LAB“ ДОО у стечају, Београд;
  • „РЕКСПРЕС“ ДОО у стечају, Нови Сад.