Oрганизациона структура Фонда

Председник Управног Одбора

Радомир Стевићчлан
 представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
Иштван Хуђи, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС

Заменик председникa Управног Одбора

Светлана Будимчевићчлан
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија послодаваца Србије
 Бранислава Ђукић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије- Унија послодаваца Србије
 
 Чеданка Андрић, члан
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-УГС "Независност"
 Зоран Илић, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-УГС "Независност" 
Мирјана Ћојбашић, члан
представник Владе Републике Србије
Катарина Денчић, заменик члан
представник Владе Републике Србије
Маријана Чокић, члан
представник Владе Републике Србије
 Сања Липовчић , заменик члана
представник Владе Републике Србије
 Дејана Кузмић, члан
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија  послодаваца Србије
Александра Ковачевић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике   Србије-Унија послодаваца Србије
 
 

 

Председник Надзорног Одбора

Душан Петровићчлан
представник Владе Републике Србије 
Младенка Милетић, заменик члана
представник Владе Републике Србије

 Заменик председника Надзорног Одбора

Јелена Јевтовићчлан
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
Божана Кнежевић, заменик члана
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
 
Миломир Бошковић, члан
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - СССС
Виолета Гојковић, заменик члана
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - УГС "Независност"

 

Директор Фонда

Милица Лукешевић

дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије
E-mail: milica.lukesevic@fs.gov.rs

  Заменик директора Фонда

 Градимир Банковић

 дипломирани правник

 Секретар Фонда

  Јелка Јовић
 дипломирани економиста
E-mail:  jelka.jovic@fs.gov.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Весна Веселиновић,  руководилац одељења
E-mail: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

Данка Јаћимовић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
E-mail: danka.jacimovic@fs.gov.rs

Драгана Ћосић, службеник за обраду захтева
E-mail: dragana.cosic@fs.gov.rs

Анђелка Бајић, службеник за обраду захтева
E-mail: andjelka.bajic@fs.gov.rs

Тања Дамљановић, службеник за обраду захтева
E-mail: tanja.damljanovic@fs.gov.rs

Душанка Стевић, администратор захтева
E-mail: dusanka.stevic@fs.gov.rs

Дејан Мијатовић, администратор захтева
E-mail: dejan.mijatovic@fs.gov.rs

Александра Пањковић, администратор захтева
E-mail: aleksandra.panjkovic@fs.gov.rs

Јелица Деспотовић, администратор захтева
E-mail: jelica.despotovic@fs.gov.rs

Ивана Лазаревић, технички секретар
E-mail: ivana.lazarevic@fs.gov.rs

Наташа Раденовић, технички секретар
E-mail: natasa.radenovic@fs.gov.rs

 

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ


Биљана Пурхмајер,  руководилац одсека
E-mail: biljana.purhmajer@fs.gov.rs

Биљана Тошић, самостални финасијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: biljana.tosic@fs.gov.rs

Биљана Ђорђевић, самостални финасијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: biljana.djordjevic@fs.gov.rs

Милан Ристић, администратор информационих система и технологија
E-mail: milan.ristic@fs.gov.rs

Никола Гавриловић, техничар одржавања информационих система и технологија
E-mail: nikola.gavrilovic@fs.gov.rs