Oрганизациона структура Фонда

Чланови Управног oдбора

Мирјана Ћојбашић - члан, председник Управног oдбора Фонда Солидарности -  представник Владе Републике Србије
Катарина Денчић, заменик члана
Маријана Чокић - члан,
представник Владе Републике Србије
 Сања Липовчић - заменик члана
Светлана Будимчевић - заменик председника Управног oдбора Фонда Солидарности -  представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије - Унија послодаваца Србије
 Бранислава Ђукић - заменик члана
Дејана Кузмић - члан, представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије-Унија  послодаваца Србије
Александра Ковачевић - заменик члана
Чеданка Андрић - члан,  представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - УГС "Независност"
Зоран Илић - заменик члана
Душко Вуковић - члан, представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије-СССС
Иштван Хуђи - заменик члана
 
 

 

Председник Надзорног oдбора

Душан Петровић - члан,
представник Владе Републике Србије 
Младенка Милетић - заменик члана,
представник Владе Републике Србије

 Заменик председника Надзорног oдбора

Јелена Јевтовић - члан,
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
Божана Кнежевић - заменик члана,
представник репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије  - Унија послодаваца Србије
 
Миломир Бошковић - члан,
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - СССС
Виолета Гојковић - заменик члана,
представник репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије - УГС "Независност"

 

Директор Фонда

Милица Лукешевић

дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије
E-mail: milica.lukesevic@fs.gov.rs

  Заменик директора Фонда

 Градимир Банковић

 дипломирани правник

 Секретар Фонда

  Јелка Јовић
 дипломирани економиста
E-mail:  jelka.jovic@fs.gov.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Весна Веселиновић,  руководилац одељења
E-mail: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

Данка Јаћимовић, дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
E-mail: danka.jacimovic@fs.gov.rs

Драгана Ћосић, службеник за обраду захтева
E-mail: dragana.cosic@fs.gov.rs

Анђелка Бајић, службеник за обраду захтева
E-mail: andjelka.bajic@fs.gov.rs

Тања Дамљановић, службеник за обраду захтева
E-mail: tanja.damljanovic@fs.gov.rs

Душанка Стевић, администратор захтева
E-mail: dusanka.stevic@fs.gov.rs

Дејан Мијатовић, администратор захтева
E-mail: dejan.mijatovic@fs.gov.rs

Александра Пањковић, администратор захтева
E-mail: aleksandra.panjkovic@fs.gov.rs

Јелица Деспотовић, администратор захтева
E-mail: jelica.despotovic@fs.gov.rs

Ивана Лазаревић, технички секретар
E-mail: ivana.lazarevic@fs.gov.rs

Наташа Раденовић, технички секретар
E-mail: natasa.radenovic@fs.gov.rs

 

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ


Биљана Пурхмајер,  руководилац одсека
E-mail: biljana.purhmajer@fs.gov.rs

Биљана Тошић, самостални финасијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: biljana.tosic@fs.gov.rs

Биљана Ђорђевић, самостални финасијско-рачуноводствени сарадник
E-mail: biljana.djordjevic@fs.gov.rs

Милан Ристић, администратор информационих система и технологија
E-mail: milan.ristic@fs.gov.rs

Никола Гавриловић, техничар одржавања информационих система и технологија
E-mail: nikola.gavrilovic@fs.gov.rs