Обавештавамо Вас да ће се у уторак 02.04.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетдругаседница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА:
 • “МЕГА ДИСТРИБУТЕР 018 НИ” доо у стечају, Сврљиг;
 • „ВАТЕБО” ДОО у стечају, Кула-Црвенка;
 • „Solaris Resorts” ДОО у стечају, Врњачка Бања;
 • „Подунавље-Беочин“ АД у стечају, Беочин;
 • „ББ МЕАТ“ ДОО у стечају, Бачинци;
 • „АД за промет на велико и мало Копаоник” у стечају, Брус;
 • „ХД ПЛУС системи обезбеђења“ доо у стечају, Нови Сад;
 • ГП „МОСТОГРАДЊА” АД у стечају, Београд
 1. ДОНИШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА:
 • „ANDRAX NK“ ДОО у стечају, Београд;
 • „РАДИО СОМБОР“ АД у стечају, Сомбор