У понедељак 7. јуна 2021.године, са почетком у 9,00 часова, електронским путем одржана је Прва-конститутивна седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

 1. КОНСТИТУИСАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

                  А) Констатовање састава Управног одбора по решења Владе РС  24 број:  119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Управног одбора Фонда солидарности

                   Б) Избор председника Управног одбора Фонда солидарности

                   В) Избор заменика председника Управног одбора Фонда солидарности 

     2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 36 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

     3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА:

 • „MAKOВИЦА“ АД у стечају, Младеновац;
 • „SANCH“ ДОО у стечају, Врање;
 • „НИНИ“ ДОО у стечају, Ниш;
 • Дом за смештај старих лица „МАРИНА“ у стечају, Београд;
 • „КОТЕЗ“ ДОО у стечају, Зајечар;
 • „DIVAS“ДОО у стечају, Рума;
 • „НОВА ХТВ“ ДОО у стечају, Рудник;
 • „HENDI-TEL“ ДОО у стечају, Београд;
 • ПТП „Братство-Јединство“ у стечају, Прибој;
 • „Carbotech“ ГИК АД у стечају, Оџаци;
 • „АСФАЛТ“ ДОО у стечају, Нови Београд;
 • Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „МЕТАЛАЦ“ ДОО у стечају, Ниш;
 • Угоститељско трговинско друштво „АВАЛА“ ДОО у стечају, Кикинда.

     4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 • Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „МЕТАЛАЦ“ ДОО у стечају, Ниш;
 • A) и Б) „SANCH“ ДОО у стечају, Врање;
 • „DUGA FRUIT“ ДОО у стечају, Крушевац.