У уторак 15.12.2020.године, одржаће се телефонским путем тридесеттрећа седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у уторак 15.12.2020.године,  одржати тридесеттрећа телефонска седница Управног одбора Фонда солидарности:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
  2. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ У ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ
  3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ