У петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржаће се осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржати осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
  2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ.
  3. РАЗНО