Обавештавамо Вас да ће се у уторак 28.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четрнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
  2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
  3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
  4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
  • „Premium Chicken“ ДОО у стечају, Ђурђин;
  • „ МВП ПЕРИШИЋ“ ДОО у стечају, Бачка Паланка;
  • „FINEST BREADS“ ДОО у стечају, Београд (Нови Београд)
  1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ПОДНЕТИМ ЖАЛБИ И ДОПУНИ ЗАХТЕВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ:
  • „PFEIFFER“ ДOO у стечају, Београд;
  • ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД у стечају, Београд.