Обавештавамо Вас да jе у понедељак 12.12.2022.године, у 9,00 часова, одржана једанаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред једанесте седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ
 4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • „ ФАБРИКА ВОДЕ“ доо у стечају, Зрењанин;
 • ДОО „Миротин-енерго Врбас“ у стечају, Врбас;
 • HOSTEL „CUBA“ доо у стечају, Београд;
 • АД „Фабрика резног алата“ у стечају, Чaчак;
 • „Аерофрути“ д.о.о у стечају, Севојно;
 • „GATTEX“ ДОО у стечају, Сечањ;
 • „ДОН ПАЛЕТ“ ДОО у стечају, Горњи Милановац;
 • „ПУПИН ТЕЛЕКОМ“ АД у стечају, Земун;
 • „АГРО-МИЛ“ ДОО експорт-импорт у стечају, Појате;
 • „УНИПАРК“ ДОО у стечају, Рума;
 • ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД у стечају, Београд;
 • „Тремак“ ДОО – у принудној ликвидацији, Сомбор;
 • ХК Вискоза АД „Целулоза“ доо у стечају, Лозница;
 • „КОНЦЕПТ ПУТОВАЊА“ ДОО у стечају, Ниш;
 • „РЕКСПРЕС“ ДОО у стечају, Нови Сад;
 • „ГОША – Фабрика друмских возила“ ДОО у стечају, Смедеревска Паланка.