21.05.2019.године, одржана је 21 седница Управног одбора Фонда солидарности

21 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 21.05.2019.године, са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • „ЈУГОТЕРМ“ АД у стечају, Мерошина, Мрамор;
 • ПД за угоститељство, туризам и услуге „ВРАЊЕ“ ДОО у стечају, Врање;
 • УЈЛ АСОЦИЈАЦИЈА ЛИВНИЦА произв. отковака пумпи и реп. мат. ДОО у стечају. Београд;
 • Издавачка кућа ДРАГАНИЋ у стечају, Београд;
 • „Радијатор“ АД у стечају, Београд;
 • „ЗАВАРИВАЧ“ АД у стечају, Врање;
 • „ЕЛКА ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА“ ДОО у стечају, Буковик;
 • ПД за трговину и услуге „GILOIL“ДОО у стечају, Тешица-Алексинац;
 • „ЈУГОТЕРМ“ АД у стечају, Мерошина;
 • „ЈКП Микуља“ у ликвидацији;
 • „BRIDGE“ доо у стечају, Београд;
 • Пројектовање машина и машинских постројења ДОО у стечају, Јагодина
 • BH CHEMICAL INDUSTRY ДОО у стечају, Београд;
 • „РАНКОМ“ ДОО за производњу трговину и услуге у стечају, Нови Сад;
 • ПД „ПТТ – угоститељство“ ДООу стечају, Београд;
 • „ПЕТАР ДРАПШИН“ А.Д. у стечају, Нови Сад;
 • „СИМПО ТЕПИСИ“ ДОО у стечају, Доњи Стајевац;
 • АД „ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА“ у стечају, Крагујевац.
 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ПРЕДЛОГУ НАСЛЕДНИКА ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА:

„Жако“ ДОО  у стечају ,Стара Моравица;