U петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да  се у петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржала тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности.

ДНЕВНИ РЕД:      

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30 СЕДНИЦЕ (ТЕЛЕФОНСКЕ) УПРАВНОГ ОДБОРА
 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • „Солид Експорт-Комерц“ ДОО у стечају, Суботица;
 • Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ ДОО у стечају, Смедеревска Паланка;
 • „ДУГА КОМЕРЦ“ ДОО у стечају, Крушевац;
 • „VIP SECURITY SYSTEMS“ д.о.о. у стечају, Београд;
 • „ЖУПЉАНКА“ АД у стечају, Александровац;
 • „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ АД у стечају, Ресавица;
 • „Кланица“ Доо у стечају, Краљево;
 • Предузеће за туризам „ КСР БЕОГРАДTУРС“ ДОО у стечају, Београд;
 • ПД „НЕЦА-ТТПП“ ДОО у стечају, Прокупље;
 • „Мећава КОП“ ДОО у стечају, Ниш;
 • „Аутолинеа“ ДОО у стечају, Београд;
 • ИМ „ПКБ ИМЕС“ у стечају, Падинска Скела;
 • „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд.
 • „ЖЕЛВОЗ ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ ДОО у стечају, Смедерево;
 • Привредно друштво „MS Conkrete services“ Доо у стечају, Краљево;
 • „FRAD PRODUCTION“ д.о.о у стечају, Алексинац.
 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОГУ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА- НАСЛЕДНИК:
 • „МК РУДНИК“ у стечају, Горњи Милановац;
 • „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд;
 • „FRAD PRODUCTION“ д.о.о у стечају, Алексинац
 1. РАЗНО