Обавештавамо Вас да ће се у среду 28.02.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четврта седница- електронским путем,  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
  2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ.