Обавештавамо Вас да је данас 06.09.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности одржана је 06.09.2022. године у 9,00 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • „OLD HEART“ ДОО у стечају, Крагујевац;
 • „EASY2U TECHNOLOGY“ ДОО у стечају, Београд;
 • „ХОМЕ ПЛУС“ ДОО у стечају, Нови Београд;
 • „PIZZA LAB“ ДОО у стечају, Београд;
 • „Б и Ј ВАЈАГИЋ АУТОБУСИ“ ДОО у стечају, Београд;
 • „ЛИ-Пром“ ДОО у стечају, Суботица;
 • „SIGNET TEAM“ ДОО у стечају, Шид;
 • „ТЕПКОС“ ДОО у стечају, Чонопља;
 • „СЛОГА-ПАСТРМСКИ РИБЊАК ГОРЊА РЕСАВА“ ДОО у стечају, Нови Сад;
 • „GATTEX“ ДОО у стечају, Сечањ.
 1. КАДРОВСКА ПИТАЊА:

               А) Одлука о разрешењу директора Фонда солидарности

               Б) Одлука о именовању директора Фонда солидарности