Прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 05.07.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. КОНСТИТУИСАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

А) Констатовање састава Надзорног одбора по решења Владе РС  24 број: 119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Надзорног одбора Фонда солидарности

Б) Избор председника Надзорног одбора Фонда солидарности

В) Избор заменика председника Надзорног одбора Фонда солидарности

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8. СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
  2. ИНФОРМАЦИЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ.