У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је друга седница- електронским путем  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 1 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
  2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ.