Обавештавамо Вас да ће се у среду 28.02.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетпрва седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА
  2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ
  3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊ У ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ
  4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
  • „K-SHIP Монтажа“ доо у стечају, Футог;
  • „УНИОН КОМЕРЦ“ ДОО у стечају, Врање.