У петак 01.04.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се седма седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

   Седма седница Управног одбора Фонда солидарности одржаће се у петак 01.04.2022.године, са почетком у 9,00 часова електронским путем.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
  2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
  1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
  • „ТЕПКОС“ ДОО у стечају, из Чонопље;
  • ДОО „ГРАФИЧАР“ у стечају, из Новог Сада;
  • „КОРАН“ ДОО у стечају, из Прибоја;
  • „ТРГОПРОМЕТ“ АД у стечају, из Београда;
  • „ДРАГОН-ЕЛЕКТРОНИК“ ДОО у стечају, Београд-Звездара.