Поделе решења бившим запосленима предузећа „Солид Експорт–Комерц“ ДОО, Суботица.

 Подела решења биће извршена дана 04.09.2020. године од 11 часова у просторијама Отвореног универзитета Суботица, на адреси Трг цара Јована Ненада бр.15, Суботица.