И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

   Саставни део Закључка из претходног става је списак Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а који је сачињен на основу списка Удружења пензионера и других грађана РИТ.

   Бивши запослени ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле своје Захтеве за исплату опредељених износа могу подносити осим Удружењу пензионера и других грађана РИТ и директно Фонду солидарности, ул. Рузвелтова бр.61, Београд (лично или слањем путем поште препоручено).

   Документација потребна за исплату новчаних средстава  – оверене Изјава код нотара, очитана лична карта и фотокопија картице текућег рачуна. Образац Изјаве, коју је потребно оверити код нотара, можете преузети у Удружењу пензионера и других грађана РИТ из Падинске Скеле као и у Фонду солидарности.

За све додатне информације, можете се обратити Фонду солидарности на телефоне: 011 2121-970 и 011 2121-971.