У уторак 31.01.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је  тринаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022.ГОДИНЕ
 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • “ТОМОКОП” ДОО у стечају, Нови Пазар;
 • „ЖАГИ“ ДОО за инжењеринг, услуге и трговину, у стечају, Нови Сад;
 • „PFEIFFER“ ДOO у стечају, Београд;
 • „ФАБРИКА ВОДЕ“ ДОО у стечају, Зрењанин;
 • „XYZ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО у стечају, Београд;
 • „Big Bull Foods“ ДОО у стечају, Ђурђин;
 • „Trend Color“ ДОО у стечају, Ужице;
 • ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД у стечају, Београд.