24.09.2019.године, одржана је 23 седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ
 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 1. А), Б), В, Г) и Д) „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд;
 2. АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР“ у стечају, Бор;
 3. „ФРУВЕЛА“ ДОО у стечају, Лајковац;
 4. ЈКП „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ у стечају, Варварин;
 5. „ХАТРА“д.о.о у стечају, Београд;
 6. „Европски пут“ ДОО у стечају, Ужице;
 7. ПД „ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН“ у стечају, Зрењанин;
 8. АД „ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ НИШ“ у стечају, Ниш;
 9. ПД „Džoni Kom“ ДОО у стечају, Велика Плана;
 10. AД „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ у стечају, Ресавица;
 11. „РОМУЛИЈАНА“ ДОО у стечају, Гамзиград;
 12. „DAPP SISTEM“ доо у стечају, Београд;
 13. „VOLUX PETROL“ДОО у стечају, Прељина;
 14. Рударско грађевинско предузеће „РУМИН“ у стечају, Београд;
 15. ДОО „ЗАСТАВА КАМИОНИ“ у стечају, Крагујевац;
 16. ППТ-ЦИЛИНДРИ АД у стечају, Трстеник;
 17. ЈП за превоз путника „ВРБАС“ у стечају, Врбас;
 18. THORIUM STUDIOS ДОО у стечају, Нови Сад;
 19. „ITM GROUP“ ДОО у стечају, Београд.
 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 1. „Bridge“ o.o. у стечају,Београд;
 2. ЈП за превоз путника „ВРБАС“ у стечају, Врбас.