Усреду 31.01.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је двадесета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2023.ГОДИНЕ
 3. КАДРОВСКА ПИТАЊА:

А) Разрешење заменика директора Фонда солидарности

Б) Именовање заменика директора Фонда солидарности

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА НАД КОЈИМА ЈЕ ОТВОРЕН СТЕЧАЈ:
 • Подунавље-Беочин“ АД у стечају, Беочин;
 • „АНАСТАЗИЈА 2010“ доо у стечају, Инђија;
 • „ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АЛЕКСАДРОВАЦ“ ДОО у стечају, Александровац;
 • „Фадип“ АД Индустрија и трговина у стечају, Бечеј;
 • „Агрикол“ ДОО у стечају, Крушевац;
 • ДОО „ФУТУРА ОЛУС“ у стечају, Земун;
 • ГП „РАД ГМ“ доо у стечају, Крушевац.