Упонедељак 29.05.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се  шеснаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • “Чикош штампа” ДOO у стечају, Суботица;
 • „ХИП АЗОТАРА“ ДОО у стечају, Панчево;
 • „ДАНИЈА ЛТД“ ДОО у стечају, Прокупље;
 • „СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ ДОО у стечају, Београд;
 • „НИК ПРО“ ДОО у стечају, Футог;
 • „АУТОС НАМЕШТАЈ“ ДОО у стечају, Београд;
 • „АГРИКОЛ“ ДОО у стечају, Крушевац;
 • „C&A MODA RS“ д.о.о. у стечају, Београд;
 • ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД у стечају, Београд.