У понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 3. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА   ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ
 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2020.ГОДИНЕ
 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • АД за трговину „ТРГОПРОМЕТ“ АД у стечају, Београд;
 • Индустрија меса ПКБ „ИМЕС“ ДОО у стечају, Падинска Скела;
 • ЈКП „ПАЛАНКА СЕРВИС“ у стечају, Смедеревска Паланка;
 • ДОО „ЕКО ХЕЉДА ПЛУС“ у стечају, Крагујевац;
 • „Гоша Солко“ ДОО у стечају, Смедеревска Палнка;
 • „BALCAN EURORACKS“ ДОО у стечају, Чачак;
 • „РЕАЛМАРКЕТ“ ДOO у стечају, Нови Сад;
 • „Плаве комете“ ДОО у стечају, Шид;
 • „ДУЊА“ ДОО у стечају, Нови Београд;
 • „DAVITECH“ ДОО у стечају, Ваљево;
 • „ SIND TRADE“ДОО у стечају, Ниш;
 • „ИГИТЕКС“ ДОО у стечају, Стари бановци;
 • „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд;
 • Друштво за производњу, трговину и услуге „ТИЛ“ од Плојовић Сефо и други, у стечају, Лукаре.
 1. РАЗНО