За проверу у којој фази поступка се налази ваш захтев, унесите ЈМБГ