23.01.2019. године одржана је 19 седница Управног одбора Фонда солидарности

19 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 23.01.2019.године,са следећим дневним редом:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС

ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА

ДАН 31.12.2018.ГОДИНЕ

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 

 • A) и Б) „Радијатор“ АД у стечају, Београд;
 • „ЈКП Микуља“ у ликвидацији, Смедеревска Паланка;
 • „Ecoteq“ доо у стечају, Београд;
 • „ГОША“ д.о.о. у стечају, Смедеревска Паланка;
 • Информативно предузеће Радио Ваљево доо у стечају, Београд;
 • „Индустрија мотора Раковица! Ад у стечају, Београд;
 • КОНЦЕРН ПЕТАР ДРАПШИН АД ФАБРИКА АЛАТА ДОО у стечају, Младеновац;
 • „ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА“ АД у стечају, Крагујевац;
 • ДОО „Горин“ у стечају, Парменац-Чачак;
 • СМКР „САША“ доо у стечају, Београд;
 • „СИМПО ТЕПИСИ“ ДОО у стечају, Доњи Стајевац;
 • „VOLUX PETROL“ДОО у стечају, Прељина;
 • „ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА-ПРОДУКТ“ АД у стечају, Београд;
 • ДП „Весна“ у стечају, Бела Паланка;
 • АД „Будућност“ у стечају, Бела Паланка.

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 

 • „MИНЕЛТРАНСПОРТ“ ДООу стечају, Београд;
 • ДП „Весна“ у стечају, Бела Паланка;
 • „СИМПО ТЕПИСИ“ ДОО у стечају, Доњи Стајевац;
 • АД „УКРАС“ у стечају, Бела Паланка