У уторак 05.12.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је деветнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ.
 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ
 4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА:
 • „Био- Еликсир“ д.о.о. у стечају, Бајмок;
 • „ББ МЕАТ“ ДОО у стечају, Бачинци;
 • „Подунавље-Беочин“ АД у стечају, Беочин;
 • „ХВ Партнер“ ДОО у стечају, Мала Босна-Суботица;
 • „Dizajn studio Arte di casa“ ДОО у стечају, Краљево;
 • „ЕРНЕСТО“ ДОО у стечају, Нови Сад;
 • „ANDRAX NK“ ДОО у стечају, Београд;
 • „TOP HILL 036“ ДОО у стечају, Краљево.