У петак 07.10.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се десета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред десете седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности која ће се одржати 07.10.2022.године:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. КАДРОВСКА ПИТАЊА:

А) Решење о разрешењу директора Фонда солидарности

Б) Решење о именовању директора Фонда солидарности

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • АД „Фабрика резног алата“ у стечају, Чaчак;
 • ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД у стечају, Београд;
 • „ТЕАЈА“ ДОО у стечају, Београд;
 • „CEPELIN MEDIA“ ДОО у стечају, Нови Сад;
 • „АЕРОФРУТИ“ ДОО у стечају, Севојно;
 • „РАЈСКА ОАЗА“ ДОО у стечају; Кикинда;
 • „Аурора 2014″ДОО у стечају, Крушевац;
 • „ПУПИН ТЕЛЕКОМ“ АД у стечају, Београд;
 • Корпорација „ЕЛДИ“ ДОО у стечају, Ниш;
 • Компанија робних кућа „Београд“ АД у стечају, Београд;
 • „БЕОБАНКА“ АД, Београд;
 • „OLD HEART“ ДОО у стечају, Крагујевац;
 • ПД „ГОША“ Фабрика друмских возила ДОО у стечају, Смедеревска Паланка;
 • ХК Вискоза АД „ЦЕЛУЛОЗА“  у стечају, Лозница.