У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је  шеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
  2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ
  1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ
  1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
  • “ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ“ АД у стечају, Нови Сад;
  • „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину, у стечају, Каћ;
  • „СЛОНЕ ГРАДЊА“ ДОО у стечају, Стара Пазова;
  1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ЖАЛБИ: „АНТИЋ И СИН“ ДОО у стечају, Пирот.