У понедељак 01.07.2019.године, одржана је двадесетдруга седница Управног одбора Фонда солидарности, са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

      ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 • „Домис плус“ ДОО у стечају, Чачак-Миоковци;
 • „SALTIX“ДОО у стечају, Кљајићево;
 • ПД „Džoni Kom“ ДOO у стечају, Велика Плана;
 • Јавно предузеће за превоз путника „ВРБАС“ у стечају, Врбас;
 • AД Фабрика пумпи „JAСТРЕБАЦ“ у стечају, Ниш;
 • ПД „ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН“ у стечају, Зрењанин;
 • ПД „ЕПСТУРС“ ДОО у стечају, Београд;
 • Холдинг систем „Јанко Лисјак“ АД у стечају, Београд;
 • „Renewable energy ventures“ ДОО у стечају, Београд;
 • Пројектовање машина и машинских постројења ДОО  стечају, Јагодина.

 1. РАЗНО