У четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2020.ГОДИНУ
 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • Предузеће за производњу и трговину индустрија хране “ДУЊА” ДОО у стечају, Нови Београд“
 • „Концерн Фармаком МБ Шабац-Фабрика акумулатора Сомбор АД у стечају, Сомбор;
 • „DAVITECH“O.O. у стечају, Ваљево;
 • „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд;
 • „РАДИО СОМБОР“ А.Д. у стечају, Сомбор;
 • „DUGA FRUIT“ ДОО у стечају, Крушевац;
 • „ДАРОВИ ПРИРОДЕ“ д.о.о. у стечају, Београд;
 • ДОО „МЕТАЛКА – МАЈУР“ у стечају, Јагодина;
 • BH CHEMICAL INDUSTRY ДОО у стечају, Београд;
 • ДОО „IZBOR VD“ у стечају, Кикинда;
 • „Асфалт“ доо у стечају, Нови Београд;
 • АД „МИН ВАГОНКА“ у стечају, Ниш;
 • Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „МЕТАЛАЦ“ ДОО у стечају, Ниш.
 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ПРЕДЛОГУ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА-

НАСЛЕДНИК: „Мачкатица“ АД у стечају, Сурдулица

 1. РАЗНО