У понедељак 27.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се трећа седница- електронским путем,  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 2 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
  2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ.