У петак 03. децембра 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се Трећа седница Управног одбора Фонда солидарности – електронским путем

ДНЕВНИ РЕД:

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА

     2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ

    3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА:

 • „Индустрија машина и тарктора“ АД у стечају, Београд;
 • „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину у стечају, Каћ;
 • „ЛЕВЕЛ АКУСТИК“ ДОО у стечају, Чачак;
 • „АНТИЋ И СИН“ ДОО у стечају, Пирот;
 • „ОПТИКА ПОПУЛУС“ ДОО у стечају, Београд;
 • „СЕРВИС СЕКОМ-КВ“ ДОО у стечају, Крушевац;
 • „МИНЕЛИНЖЕЊЕРИНГ-ЕВИНГ“ ДОО у стечају, Београд;
 • „РЕКСПРЕС“ ДОО у стечају, Нови Сад;
 • ХК „Вискоза“Ад-ДОО за производњу влакана „Целвлакно“ у стечају, Лозница;
 • РТВ „ЈАСЕНИЦА“ АД у стечају, Смедеревска Паланка.

  4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 • „ГОША“ ДОО у стечају, Смедеревска Паланка;
 • „25. МАЈ-ДМК“ АД у стечају, Кикинда.