И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

   Саставни део Закључка из претходног става је списак Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а који је сачињен на основу списка Удружења пензионера и других грађана РИТ.

    Закључно са 14.05.2021. године укупно је исплаћено 1783 бивших запослених ПКБ Корпорације А.Д. из Падинске Скеле у укупном износу од 229.656.630,72 динара. Још увек нису исплаћена 88 бивша запослена ПКБ Корпорације А.Д. јер нису предали потребну документацију Фонду солидарности.