26.02.2019. године одржана је 20 седница Управног одбора Фонда солидарности

20 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 26.02.2019.године,са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА
  2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ
  3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2018.ГОДИНУ
  4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
  • „Хотел Унион“ у стечају, Београд;
  • „Радијатор“ АД у стечају, Београд;
  • Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање инвалида за обављање производно трговинске делатности „КОПАОНИК-ЗАШТИТА“ ДОО у стечају, Куршумлија;
  • „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. у стечају, Београд.

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ПРЕДЛОГУ НАСЛЕДНИКА ЗА НАСТАВАК ПОСТУПКА:

  • ППТ „РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА“ АД у стечају, Трстеник.

6. РАЗНО