И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]

У петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржаће се осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржати осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ. РАЗНО

У четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у четвртак 25.02.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати тридесетпета седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 34 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА  2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ […]

У понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 25.01.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати телефонским путем тридесетчетврта седница Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  […]

У уторак 15.12.2020.године, одржаће се телефонским путем тридесеттрећа седница Управног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у уторак 15.12.2020.године,  одржати тридесеттрећа телефонска седница Управног одбора Фонда солидарности: ДНЕВНИ РЕД: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ У ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом […]

Подела решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ ДОО Смедеревска Паланка.

 Дана 03.09.2020. године врши се достављање решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ доо Смедеревска Паланка.  Достављање ће се обавити у 12 часова у пословним просторијама предузећа ул. Првог српског устанка бр. 202. Смедеревска Паланка.

U петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да  се у петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржала тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности. ДНЕВНИ РЕД:       УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30 СЕДНИЦЕ (ТЕЛЕФОНСКЕ) УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Солид Експорт-Комерц“ ДОО у стечају, Суботица; Предузеће за професионалну рехабилитацију […]