Обавештавамо Вас да је у четвртак 29.12.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана дванаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

Обавештавамо Вас да jе у понедељак 12.12.2022.године, у 9,00 часова, одржана једанаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред једанесте седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ ФАБРИКА ВОДЕ“ доо у стечају, Зрењанин; ДОО […]

У петак 07.10.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се десета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред десете седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности која ће се одржати 07.10.2022.године: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КАДРОВСКА ПИТАЊА: А) Решење о разрешењу директора Фонда солидарности Б) Решење о именовању директора Фонда солидарности ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: АД „Фабрика резног алата“ у стечају, Чaчак; ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД […]

Обавештавамо Вас да је данас 06.09.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности одржана је 06.09.2022. године у 9,00 часова. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „OLD HEART“ ДОО у стечају, Крагујевац; „EASY2U TECHNOLOGY“ ДОО у стечају, Београд; „ХОМЕ ПЛУС“ ДОО […]

У понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је осма седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Осма седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је у понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:  „ФРУИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО у стечају, Београд-Земун; „АГРОЦРЊА“ ДОО у стечају, Нови Сад; „MONTENEGRO AIRLINES“ ДОО у стечају, Београд; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО […]

У петак 01.04.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се седма седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

   Седма седница Управног одбора Фонда солидарности одржаће се у петак 01.04.2022.године, са почетком у 9,00 часова електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ТЕПКОС“ ДОО у стечају, из Чонопље; ДОО „ГРАФИЧАР“ у стечају, […]

У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је  шеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ“ АД у стечају, Нови Сад; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину, у стечају, Каћ; „СЛОНЕ […]

У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је друга седница- електронским путем  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 1 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ.

У понедељак 31.01.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је пета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

   У понедељак 31.01.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је пета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ИНТЕР-ЕКСПОРТ“ ДОО у стечају, […]

У петак 03. децембра 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се Трећа седница Управног одбора Фонда солидарности – електронским путем

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА      2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ     3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „Индустрија машина и тарктора“ АД у стечају, Београд; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину у стечају, Каћ; „ЛЕВЕЛ […]