Обавештавамо Вас да ће се у четвртак 27.06.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетчетврта седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 23 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „Emotion Home“ ДОО у стечају, Зајечар; Општа болница „BIOCELL HOSPITAL“ у стечају, Београд; „IPELLI DESING“ ДОО у стечају, Београд; „Мега некст“ ДОО у стечају, Сврљиг; ПД „Ђуро“ ДОО у стечају, Смедерево; ПД „ДЕСТИЛЕРИЈА ТЕОДОР“ ДОО у стечају, Врдник; […]

Обавештавамо Вас да се упонедељак 13.05.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржала двадесеттрећа седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: “Мега некст” доо у стечају, Сврљиг; „Solaris Resorts“ дoo у стечају, Врњачка Бања; „Магнит фруит“ доо у стечају, Парцане; „Coffe and tea 2 go go“ у стечају, Нови Сад; „МЕГА ДИСТРИБУТЕР 018 НИ“ доо у стечају, Сврљиг; „ECM […]

Обавештавамо Вас да ће се у уторак 02.04.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетдруга седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: “МЕГА ДИСТРИБУТЕР 018 НИ” доо у стечају, Сврљиг; „ВАТЕБО” ДОО у стечају, Кула-Црвенка; „Solaris Resorts” ДОО у стечају, Врњачка Бања; „Подунавље-Беочин“ АД у стечају, Беочин; „ББ МЕАТ“ ДОО у стечају, Бачинци; „АД за промет на велико и мало […]

Обавештавамо Вас да ће се у среду 28.02.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати двадесетпрва седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊ У ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „K-SHIP Монтажа“ доо у стечају, Футог; „УНИОН КОМЕРЦ“ ДОО у стечају, Врање.

Обавештавамо Вас да ће се у среду 28.02.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четврта седница- електронским путем,  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ.

Усреду 31.01.2024.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је двадесета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2023.ГОДИНЕ КАДРОВСКА ПИТАЊА: А) Разрешење заменика директора Фонда солидарности Б) Именовање заменика директора Фонда солидарности ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА НАД КОЈИМА ЈЕ ОТВОРЕН СТЕЧАЈ: “Подунавље-Беочин“ […]

У уторак 05.12.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је деветнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2024.ГОДИНУ. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „Био- Еликсир“ д.о.о. у стечају, Бајмок; „ББ МЕАТ“ ДОО у стечају, Бачинци; „Подунавље-Беочин“ АД […]

Обавештавамо Вас да ће се у среду- 20. септембра 2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати осамнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ (Друга измена) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „WOLF and CO Gifts and Accesories“ ДОО у стечају, Зрењанин; Предузеће за путеве „Београд“ АД у реструктурирању, Београд, „РТИ“ ДОО у стечају, Нови Сад; „ДРВО-ЗЛОТ“ ДОО […]

Упонедељак 29.05.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се  шеснаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “Чикош штампа” ДOO у стечају, Суботица; „ХИП АЗОТАРА“ ДОО у стечају, Панчево; „ДАНИЈА ЛТД“ ДОО у стечају, Прокупље; „СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ ДОО у стечају, Београд; „НИК ПРО“ ДОО у стечају, Футог; „АУТОС НАМЕШТАЈ“ ДОО у стечају, Београд; „АГРИКОЛ“ ДОО […]

Обавештавамо Вас да ће се у уторак 28.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четрнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Premium Chicken“ ДОО у стечају, Ђурђин; „ МВП ПЕРИШИЋ“ ДОО у стечају, Бачка Паланка; „FINEST BREADS“ ДОО у […]