У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је  шеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ“ АД у стечају, Нови Сад; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину, у стечају, Каћ; „СЛОНЕ […]

У понедељак 28.02.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је друга седница- електронским путем  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 1 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ.

23.01.2019. године одржана је 19 седница Управног одбора Фонда солидарности

19 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 23.01.2019.године,са следећим дневним редом:   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА […]

28.09.2018. године одржана је 12 седница Управног одбора Фонда солидарности

12 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 28.09.2018.године,са следећим дневним редом   ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:   “PROJMETAL” AД у стечају, Београд; Радиодифузно предузеће „РАДИО ОБРЕНОВАЦ“ ДОО у стечају, Обреновац; „BEMIX 1971 GROUP“ ДОО у стечају, Стара Пазова; „ЗАВАРИВАЧ“ АД […]

16.07.2018 одржана је 11 седница Управног одбора Фонда солидарности

11 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 16.07.2018.године,са следећим дневним редом       ДНЕВНИ РЕД:     УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:   АД „Алекса Шантић“ у стечају, Алекса Шантић; АД „Ветеринарски завод Земун“ у стечају, Београд-Земун; Ауто кућа „Вождовац“ АД у стечају, […]