16.07.2018 одржана је 11 седница Управног одбора Фонда солидарности

11 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 16.07.2018.године,са следећим дневним редом

 

 

  ДНЕВНИ РЕД:

 

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 

 • АД „Алекса Шантић“ у стечају, Алекса Шантић;
 • АД „Ветеринарски завод Земун“ у стечају, Београд-Земун;
 • Ауто кућа „Вождовац“ АД у стечају, Београд-Вождовац;
 • „МЕДИТЕКС“ АД у стечају, Степановићево;
 • ПД за телекомуникације „ТВ Метрополис“ д.о.о. у стечају, Београд;
 • „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд;
 • Друштвено пољопривредно, производно, трговинско предузеће „ПОНИШАВЉЕ“ у стечају, Бела Паланка;
 • АД „Украс“ у стечају, Бела Паланка;
 • „ЖЕЛВОЗ ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ ДОО у стечају, Смедерево;
 • „КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б.“ Шабац-Рудници и топионица АД Зајача у стечају, Лозница.

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 

 • Предузеће за производњу хидрауличних цилиндара ППТ-ЦИЛИНДРИ АД, у стечају, Трстеник;
 • ДППП „Пчиња“ у стечају, Трговиште;
 • „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд;
 • ЕИ „Акустика“ АД у стечају, Сврљиг;
 • AД „ГИД“ у стечају, Димитровград.

 

 1. РАЗНО