28.09.2018. године одржана је 12 седница Управног одбора Фонда солидарности

12 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 28.09.2018.године,са следећим дневним редом

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 

 • “PROJMETAL” AД у стечају, Београд;
 • Радиодифузно предузеће „РАДИО ОБРЕНОВАЦ“ ДОО у стечају, Обреновац;
 • „BEMIX 1971 GROUP“ ДОО у стечају, Стара Пазова;
 • „ЗАВАРИВАЧ“ АД у стечају, Врање;
 • „FLOYD STAR COMPANY“ ДОО у стечају, Београд;
 • „ТЕ-ТО“ АД Фабрика шећера у стечају, Сента;
 • „СПЕКТАР“ ДОО у стечају, Чачак;
 • “Индустрија мотора Раковица” AД у стечају, Београд,;
 • ВП „Јужна Морава“ АД у стечају, Ниш;
 • Друштвено пољопривредно, производно, трговинско предузеће „ПОНИШАВЉЕ“ у стечају, Бела Паланка;
 • АД „Украс“ у стечају, Бела Паланка;
 • Концерн ПЕТАР ДРАПШИН а.д.-Фабрика одливака у металним калупима д.о.о. у стечају, Младеновац;
 • „ЖЕЛВОЗ ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ ДОО у стечају, Смедерево;
 • Холдинг корпорација „КОМГРАП“ АД у стечају, Београд;
 • „Фемид“ АД у стечају, Бела Паланка;
 • „СИМПО ТЕПИСИ“ ДОО у стечају, Доњи Стајевац;
 • АД „Будућност“ у стечају, Бела Паланка;
 • ДП Т.И. „Први мај – Новитет“ у стечају, Бела Паланка;
 • ДП „Весна“ у стечају, Бела Паланка.

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:
 • АД „Граничар“ у стечају, Гаково;
 • Предузеће за производњу хидрауличних цилиндара ППТ-ЦИЛИНДРИ АД у стечају, Трстеник;

 

 1. КАДРОВСКА РЕШЕЊА

 

А)  Одлука о разрешењу  директора Фонда солидарности

Б)  Одлука о радно-правном статусу Јаблана Обрадовића

В)  Одлука о именовању директора Фонда солидарности