Обавештавамо Вас да ће се у уторак 28.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четрнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Premium Chicken“ ДОО у стечају, Ђурђин; „ МВП ПЕРИШИЋ“ ДОО у стечају, Бачка Паланка; „FINEST BREADS“ ДОО у […]

У понедељак 27.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се трећа седница- електронским путем,  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 2 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ.