У понедељак 29. марта 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетшеста седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „ADVANCE SEED“ ДOO, у стечају, Нови Сад; „НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ ДОО у стечају, Ниш; Индустрија меса ПКБ „ИМЕС“ д.о.о. у стечају, Падинска Скела; „МОДУЛИНГ“ ДОО у стечају, Чачак; Комбинат за прераду дрвета „КУЧЕВО“ ДОО у стечају, Кучево; „РУМЕС“ ДОО […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]