Подела решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ ДОО Смедеревска Паланка.

 Дана 03.09.2020. године врши се достављање решења бившим запосленима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Гоша солко“ доо Смедеревска Паланка.  Достављање ће се обавити у 12 часова у пословним просторијама предузећа ул. Првог српског устанка бр. 202. Смедеревска Паланка.

U петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да  се у петак 28.08.2020.године, са почетком у 9,00 часова, одржала тридесетпрва седница Управног одбора Фонда солидарности. ДНЕВНИ РЕД:       УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 29 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30 СЕДНИЦЕ (ТЕЛЕФОНСКЕ) УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Солид Експорт-Комерц“ ДОО у стечају, Суботица; Предузеће за професионалну рехабилитацију […]