Одржана је 10. седница УО Фонда солидарности

У уторак 29.05.2018.године,  одржана је десета седница Управног одбора Фонда солидарности  на којој су донете одлуке по захтевима запослених из следећих фирми:

 

 1. “Индустрија мотора Раковица“ AД у стечају, Београд;
 2. „СТАНДАРД“ ДОО у стечају, Костолац;
 3. „Пекара МБН“ ДОО у стечају, Ниш;
 4. Предузеће за путеве „Београд“ АД у реструктурирању, Београд ;
 5. Д.О.О „ФАП-ЛИВНИЦА СА НАДГРАДЊОМ ПРИЈЕПОЉЕ“ у стечају, Пријепоље;
 6. „Млекара Плана“ АД у стечају, Крагујевац;
 7. Модна конфекција „Рудник“ АД у стечају, Горњи Милановац;
 8. ДОО „ИПОК“ у стечају, Зрењанин;
 9. „Фемид“ АД у стечају, Бела Паланка;
 10. „ППТ-ИСХРАНА“ АД у стечају, Трстеник;
 11. ПП „ЗЗ НАПРЕДАК“ у стечају, Ћуприја;
 12. „Аутопревоз-Лозница“ а.д. у стечају, Лозница;
 13. „GEMAX“ ДОО у стечају, Београд;
 14. Холдинг корпорација „КОМГРАП“ АД у стечају, Београд;
 15. „ЗАВАРИВАЧ“ АД у стечају, Врање.

Донете су одлуке по жалбама и предлозима за понављање поступка запослених из предузећа:

 1. „ЈУГО-ХЕМ“ ДООу стечају, Лесковац;
 2. А) и Б) КПД АД „Заштитна радионица Драпшин“ ДОО у стечају, Младеновац;
 3. „ППТ-ЦИЛИНДРИ“ АД у стечају, Трстеник;
 4. ДППП „Пчиња“ у стечају, Трговиште
 5. ДОО „Импеx промет“ у стечају, Ниш;