У петак 03. децембра 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се Трећа седница Управног одбора Фонда солидарности – електронским путем

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА      2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ     3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „Индустрија машина и тарктора“ АД у стечају, Београд; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО за производњу и трговину у стечају, Каћ; „ЛЕВЕЛ […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом […]

Друга седница Управног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо вас да je у петак, 10. септембра 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржана Друга седница Управног одбора Фонда солидарности- електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ – КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „BARBARIAN BSS STEEL“ ДОО у стечају, Београд; ПД „ИНТЕР НЕДА“ ДОО у […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

      И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године    На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност […]

Прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности

Обавештавамо Вас да ће се у понедељак 05.07.2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржати прва-конститутивна-електронска седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ А) Констатовање састава Надзорног одбора по решења Владе РС  24 број: 119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Надзорног […]

У понедељак 7. јуна 2021.године, са почетком у 9,00 часова, електронским путем одржана је Прва-конститутивна седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: КОНСТИТУИСАЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ                   А) Констатовање састава Управног одбора по решења Владе РС  24 број:  119-4585/2021 од 20. маја 2021.године о именовању чланова и заменика чланова Управног одбора Фонда солидарности                    Б) Избор председника Управног одбора Фонда солидарности                    В) Избор заменика председника Управног одбора Фонда солидарности       2. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]

У понедељак 29. марта 2021.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се телефонским путем тридесетшеста седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35 СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „ADVANCE SEED“ ДOO, у стечају, Нови Сад; „НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ ДОО у стечају, Ниш; Индустрија меса ПКБ „ИМЕС“ д.о.о. у стечају, Падинска Скела; „МОДУЛИНГ“ ДОО у стечају, Чачак; Комбинат за прераду дрвета „КУЧЕВО“ ДОО у стечају, Кучево; „РУМЕС“ ДОО […]

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А у вези реализације Закључка 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године

   На предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Влада Републике Србије је усвојила Закључак 05 Број: 401-7461/2020-4 од 15. октобра 2020. године, којим се даје сагласност да се из средстава Фонда солидарности исплате новчана средства бившим запосленим ПКБ Корпорација А.Д. из Падинске Скеле, којима је утврђен стаж у складу са Законом о […]

У петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржаће се осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности

   Обавештавамо Вас да ће се у петак 26.02.2021.године, са почетком у 13,00 часова, одржати осма седница Надзорног одбора Фонда солидарности,  за коју се предлаже следећи: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ. РАЗНО