Обавештавамо Вас да ће се у среду- 20. септембра 2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати осамнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ (Друга измена) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА: „WOLF and CO Gifts and Accesories“ ДОО у стечају, Зрењанин; Предузеће за путеве „Београд“ АД у реструктурирању, Београд, „РТИ“ ДОО у стечају, Нови Сад; „ДРВО-ЗЛОТ“ ДОО […]

Упонедељак 29.05.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се  шеснаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “Чикош штампа” ДOO у стечају, Суботица; „ХИП АЗОТАРА“ ДОО у стечају, Панчево; „ДАНИЈА ЛТД“ ДОО у стечају, Прокупље; „СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА“ ДОО у стечају, Београд; „НИК ПРО“ ДОО у стечају, Футог; „АУТОС НАМЕШТАЈ“ ДОО у стечају, Београд; „АГРИКОЛ“ ДОО […]

Обавештавамо Вас да ће се у уторак 28.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржати четрнаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности, за коју предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  УСВАЈАЊУ  ГОДИШЊЕГ ОБРАЧУНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „Premium Chicken“ ДОО у стечају, Ђурђин; „ МВП ПЕРИШИЋ“ ДОО у стечају, Бачка Паланка; „FINEST BREADS“ ДОО у […]

У понедељак 27.02.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се трећа седница- електронским путем,  Надзорног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 2 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ.

У уторак 31.01.2023.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је  тринаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022.ГОДИНЕ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: “ТОМОКОП” ДОО у стечају, Нови Пазар; „ЖАГИ“ ДОО за инжењеринг, услуге и трговину, у стечају, Нови Сад; „PFEIFFER“ ДOO у стечају, Београд; […]

Обавештавамо Вас да је у четвртак 29.12.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана дванаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

Обавештавамо Вас да jе у понедељак 12.12.2022.године, у 9,00 часова, одржана једанаеста седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред једанесте седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „ ФАБРИКА ВОДЕ“ доо у стечају, Зрењанин; ДОО […]

У петак 07.10.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржаће се десета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Дневни ред десете седнице-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности која ће се одржати 07.10.2022.године: ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КАДРОВСКА ПИТАЊА: А) Решење о разрешењу директора Фонда солидарности Б) Решење о именовању директора Фонда солидарности ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: АД „Фабрика резног алата“ у стечају, Чaчак; ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД […]

Обавештавамо Вас да је данас 06.09.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Девета седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности одржана је 06.09.2022. године у 9,00 часова. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: „OLD HEART“ ДОО у стечају, Крагујевац; „EASY2U TECHNOLOGY“ ДОО у стечају, Београд; „ХОМЕ ПЛУС“ ДОО […]

У понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова, одржана је осма седница-електронским путем Управног одбора Фонда солидарности

Осма седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је у понедељак 06.06.2022.године, са почетком у 9,00 часова електронским путем. ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:  „ФРУИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО у стечају, Београд-Земун; „АГРОЦРЊА“ ДОО у стечају, Нови Сад; „MONTENEGRO AIRLINES“ ДОО у стечају, Београд; „АЛФ ПРОМЕТ“ ДОО […]