21.12.2018. године одржана је 17 седница Управног одбора Фонда солидарности

17 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 21.12.2018.године.

На дневном реду седнице није било одлука по поднетим захтевима бивших запослених код послодавца над којим је отворен стечај.