Подела решења бившим запосленим „Индустрија машина и трактора“ вршиће се у периоду од понедељка 30.09.2019. до петка 04.10.2019.

Подела донетих решења вршиће се у просторијама Фонда солидарности, улица Рузвелтова број 61 у Београду-Палилула, према заказаним терминима.

Подела решења бившим запосленим АД „Теретни транспорт“ Бор, биће обављена дана 04.10.2019. године.

Подела решења донетих на седници Управног одбора Фонда солидарности дана 24.09.2019: АД „Теретни транспорт“ Бор 04.10.2019. у 11 часова у просторијама овог стечајног дужника у улици Наде Димић у Бору.

Подела решења бившим запосленим АД за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице, биће обављена дана 07.10.2019. године.

Обавештавамо Вас да ће се дана 07.10.2019. године (понедељак) вршити подела решења за бивше запослене Акционарско друштво за производњу делова за моторна возила, металних производа за кабловску индустрију и рударство „ЗАСТАВА МЕТАЛ“ из Ресавице. Подела решења ће се обавити у кругу наведеног предузећа ул. Железничка, Ресавица у 11 часова.

24.09.2019.године, одржана је 23 седница Управног одбора Фонда солидарности

ДНЕВНИ РЕД: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ УСВАЈАЊУ  ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА: А), Б), В, Г) и Д) „Индустрија машина и трактора“ АД у стечају, Београд; АД „ТЕРЕТНИ ТРАНСПОРТ БОР“ у стечају, Бор; „ФРУВЕЛА“ ДОО у стечају, Лајковац; ЈКП „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ […]