19.11.2018. године одржана је 15 седница Управног одбора Фонда солидарности

15 седница Управног одбора Фонда солидарности одржана је 19.11.2018.године,са следећим дневним редом:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12 СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОПИСУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА  ФОНДA СОЛИДАРНОСТИ

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПО ЗАХТЕВИМА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 

 • „ЖУПЉАНКА“ АД у стечају, из Александровца;
 • „Diners Club International“ Предузеће за пружање финансијских услуга д.о.о. у стечају, Београд (Врачар);
 • А) и Б) “ГОША Фабрика шинских возила, путничких и специјалних вагона” д.о.о. u stečaju, Смедеревска Паланка;
 • „Royal promet 2014″доо у стечају, Хоргош;
 • АД за занатско-инсталатерске послове „СЛОГА“ у стечају, Кањижа;
 • ЕИ „Акустика“ АД у стечају, Сврљиг;
 • Привредно друштво за трговину „БАСЕМИ“ доо у стечају, Шабац;
 • „Превентор обезбеђење“ ДОО у стечају, Кањижа;
 • ДОО „ИБЕЛ“ у стечају, Чачак;
 • АД „Граничар“ у стечају, Гаково;
 • „Индустрија мотора Раковица“ ад у стечају, Београд;
 • ИМК „14.ОКТОБАР“ АД у стечају, Крушевац;
 • „WOOD FRUITS“ д.о.о. у стечају ,Прва Кутина;
 • Индустрија грађевинског материјала „ФИТ“ ДОО у стечеју, Бечеј;
 • АД „Украс“ у стечају, Бела Паланка;
 • АД „Будућност“ у стечају, Бела Паланка;
 • Предузеће за производњу хидрауличних цилиндара „ППТ-ЦИЛИНДРИ“ АД у стечају, Трстеник;
 • ДП Т.И. „Први мај – Новитет“ у стечају, Бела Паланка;
 • АД „АУТОТРАНСПОРТ“ у стечају, Краљево;
 • ДП „Весна“у стечају, Бела Паланка;
 • ШИК КОПАОНИК ЛЕСОНИТ ДОО у стечају, Куршумлија.

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКE ПО ЖАЛБАМА И ПРЕДЛОЗИМА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА:

 

 • „СИМПО ТЕПИСИ“ ДОО у стечају, Доњи Стајевац;
 • „Пројметал“ АД у стечају, Београд.